Leiden heeft primeur: eerste Aanjaagteam binnenstad / by Rupert Parker Brady

Catharinasteeg_SCN7902-850x636.jpg

We zien in Nederland de vraag naar retail weer toenemen. Dat is een goed teken, ook voor de binnenstad als Leiden. Met een historische binnenstad en een divers aanbod aan winkels, horeca en cultuur heeft Leiden alles in huis om een aantrekkelijke en bruisende winkelstad te zijn. Om Leiden nog verder op de kaart te zetten is in februari 2018 het ‘Aanjaagteam binnenstad Leiden’ van start gegaan. 

Op het gebied van shoppen en verblijven heeft Leiden een streepje voor op andere steden, namelijk het prachtige historische decor dat het hart van onze stad vormt. Maar de concurrentie met andere steden is hoog, daarom moeten we er met zijn allen hard aan werken om de binnenstad continue te verbeteren. Hiervoor is eind 2017 door de gemeenteraad een uitvoeringsplan vastgesteld, de ‘Winkelnota Leidse Binnenstad 2018-2021’. Het doel is om de aantrekkingskracht en het onderscheidend vermogen van de binnenstad de komende jaren te versterken. Met als ambitie dat Leiden in 2020 als winkelstad landelijk bekend staat dat er veel te ontdekken en beleven is. 

In de winkelnota staan diverse acties die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Om dit te monitoren en begeleiden is begin 2018 een ‘Aanjaagteam binnenstad Leiden’ in het leven geroepen. Het Aanjaagteam bestaat uit een groep van negen mensen die vanuit hun liefde voor de binnenstad gevraagd en ongevraagd de gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven adviseert. De kern bestaat uit vijf ondernemers, dagelijks actief in cultuur, vastgoed, grootwinkelbedrijf, kleinbedrijf en horeca. Het Aanjaagteam staat onder leiding van Rupert Parker Brady als onafhankelijk voorzitter. Hij wordt ondersteund door a.i. centrummanager Hans Gennotte en Elles Dietz namens de gemeente als accountmanager binnenstad. 

Het team start met het formuleren van een DNA voor de Leidse binnenstad. 2018 is het ‘Jaar van het Water’ en er worden veel activiteiten in en om het water georganiseerd. Een mooie kans voor het Aanjaagteam om in elk geval deze kwaliteit van Leiden beter uit te nutten.